Recolección de Basura Orgánica

Actividades realizadas por año

(aproximado)

1,272

7,568

6,570

Descargas de Basura

Toneladas de Basura Orgánica

Kilómetros Recorridos